جهیزیه حضرت زهرا

صورت جهیزیه حضرت زهرا:

1- پیراهنی به بهای هفت
درهم;

2- یک روسری به بهای یک درهم;

3- قطیفه مشکی که تمام بدن را
نمی پوشانید;

4- یک تخت عربی از چوب ولیف خرما;

5- دو تشک از کتان
مصری که یکی پشمی ودیگری از لیف خرما بود;

6- چهار بالش، دو تا از پشم ودو
تای دیگر از لیف خرما;

7- پرده;

8- حصیر هجری;

9- دست
آس;

10- طشت بزرگ;

11- مشکی از پوست;

12- کاسه چوبی برای
شیر;

13- ظرفی از پوست برای آب;

14- آفتابه;

15- ظرف بزرگ
مسی;

16- چند کوزه;

17- بازوبندی از نقره.


فروغ ولایت ص 82

آیت الله شیخ جعفر سبحانی

/ 2 نظر / 20 بازدید
عسل

جالبه .........[عینک]

عسل

سلام میرسونه [زبان]