# پرگار

لوگو های رمز گشایی شده ی شرکت های ایرانی

پفک نمکی = (مخفف) پایمردی فلسطین، کابوس ناگوار ملت کینه توزیهودی.تک ماکارون = تکنولوژی کشور متجاوز اسرائیل کارامدتر از راه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 24 بازدید