# طنز

اسم فامیل تو بچگی !!!

اسم فامیل تو بچگی !!!اسم: غلامفامیل: غلامیغذا: غلام پلومیوه: غلام سبزشغل: غلام فروششهر: غلام رودکشور: غلامستانگل: غلام بوشی: غلام پلاستیکیماشین: ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 10 بازدید