چیستان

جواب سوال 1: راننده اتوبوس هم سن شما باید باشد؛ چون جمله ی اول پرسش می گوید : تصور کنید راننده ی اتوبوسید

 

جواب سوال 2 : همه کلاغ ها ، چون آنها فقط در شرف پروازند و هنوز از روی درخت بلند نشده اند.

 

جواب سوال 3: هیچ ، آن نوح بود که حیوانات را به کشتی برد و نه موسی ( چه تعداد جلوی فکر کردن شما را گرفته است.)

 

جواب سوال 4 :
هیچ کدام. خروس ها که تخم نمی گذارند. اگر شما سعی کرده اید پاسخ را از
راه محاسبات و مقایسه ی اعداد به دست بیاوید ، شما دوباره با اعداد منحرف
شده اید.

 

جواب سوال 5: بازمانده ها را دفن نمی کنند . آنها جان سالم به در برده اند. شما با کلمات حقوقی و دفن کردن منحرف شده اید.

 

جواب سوال 6 :
یک 25 تومانی و یک 5 تومانی. به یاد بیاورید که فقط یکی از آنها نباید 25
تومانی باشد و همین طور هم هست. یک سکه 5 تومانی داریم. شما با عبارت یکی
از آنها نباید فریب خورده اید.

/ 0 نظر / 22 بازدید