حال گیری نا جور

امروز که از خواب بیدار شدم از خودم پرسیدم :

زندگی چه می گوید ؟


جواب را در اتاقم پیدا کردم :

سقف گفت : اهداف بلند داشته باش !

پنجره گفت : دنیا را بنگر !

ساعت گفت : هر ثانیه با ارزش است !

آیینه گفت : قبل از هر کاری به بازتاب آن بیندیش !

تقویم گفت : به روز باش !

در گفت : در راه هدف هایت سختی ها را هُل بده و کنار بزن !

زمین گفت : با فروتنی نیایش کن !

و در آخر تخت خواب گفت : ولش کن بابا بگیر بخواب !

هیچی دیگه من تا حالا رو حرف تختم حرف نزدم.............قهقههقهقهه

/ 3 نظر / 33 بازدید
سپیده

[خنده] آفرین به تخت جون[نیشخند]

پرنیا

[قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه]