دوست

قلبنوشته های روی شن مهمان اولین موج دریا هستند ،اما حکایتهای روی سنگ ، مهمان  همیشگی تاریخند و دوستان خوب حک شدگان روی قلبند و ماندگار ابدی!!!قلب

/ 0 نظر / 13 بازدید