عکس هایی از زمان انقلاب


www.taknaz.ir خاطرهایی از دوران انقلاب (عکس)www.taknaz.ir خاطرهایی از دوران انقلاب (عکس)

دانشجویان
  و دانشگاهیان در تحقق انقلاب اسلامی تاثیر ویژه‌ای داشته‌اند و شاید به 
همین دلیل است که میدان و خیابان انقلاب، صحنه تظاهرات مردمی بسیاری بوده 
است


 

www.taknaz.ir خاطرهایی از دوران انقلاب (عکس)

www.taknaz.ir خاطرهایی از دوران انقلاب (عکس)

تظاهرات  دانش‌آموزان و دانشجویان در روز 13 آبان سال 57 در مقابل دانشگاه تهران  منجر به خاک و خون کشیده شدن بسیاری از آنها شد.

 

www.taknaz.ir خاطرهایی از دوران انقلاب (عکس)www.taknaz.ir خاطرهایی از دوران انقلاب (عکس)

www.taknaz.ir خاطرهایی از دوران انقلاب (عکس)

www.taknaz.ir خاطرهایی از دوران انقلاب (عکس)www.taknaz.ir خاطرهایی از دوران انقلاب (عکس)www.taknaz.ir خاطرهایی از دوران انقلاب (عکس)

 
تظاهرات  عاشورای سال 57 بر روی پل چهار راه کالج
/ 1 نظر / 58 بازدید