شعر شهادت حضرت فاطمه (س)

 

   ** از بــیـت آل طـاهـا(ص) آتـــش کــشــد زبـانــه **
                                             ** گــوئـی شــده قـــیـامـت بـر پـا درون خــانــه **

   ** برپاست شور محـشر از عـتـرت پـیـمبـر(ص)  **
                                             ** خـلــقـنـد مـات و مـبـهـوت از گـردش زمانـه **

   ** اهریمنان نمودند خون قلب مـصـطفی(ص) را **
                                             ** در مـنـظـر خـلایـق بـی جــرم و بــی بـهــانـه **

   ** در پــشــت در فــتــاده ام الائـــمـــه(س) از پـا **
                                             ** دارد فـغــان ز دشـمـن آن گـــوهــر یـگــانـه **

   ** زیـنـب(س) بـه نـاله گـویـد کـشـتـند مــادرم را **
                                             ** ایـن یک ز ضـرب سـیـلی آن یک ز تـازیانه **

   ** در خون فتاده زهرا(س) چون مرغ نیم بسمل **
                                             ** مـحـسـن(ع) فـتاده چـون گـل پر پر در آستانه **

   ** در پشت زانـوی غم پژمان نشسته حـیـدر(ع)  **
                                             ** مانده حـسـیـن مظـلوم(ع) حیران در آن میانه **

   ** از نقش خون و دیوار پرسد ز حال زهرا(س)  **
                                             ** وز زخــم سـیـنـه گـیـرد از مــیــخ در نشـانه **

   ** دارد حــســن(ع) شـکـایـت از کـیـنـه مغیره(ل)  **
                                             ** ریـــزد ز دیـــدگـــانـــش یــاقـــوت دانـه دانـه **

   ** بـا پـهـلـوی شـکـسـته چون مـرغ بـال بسته **
                                             ** زهـرا(س) بـه خـون نـشسـته در کـنج آشیانه **

 
منبع شعر: کتاب زمزمه های مرحوم حاج احمد دلجو، ص 20.

/ 5 نظر / 10 بازدید
(m)

شما نویسنده ی قبلی پرگار هستید؟؟؟ فکر نمیکنم چون قبلا با آدم محترم تری سروکار داشتم...

محافظان قرآن

خیلی پررویی که هنوز لینک ها رو نگه داشتی ؟؟

سـانـــی

هیـچ کـس حـق نـداره از طـرفـش بپــرسـه : " تــو بـرا مـن چی کـار کـردی ؟!" از بیــن 6 میلیــارد انسـان تــو رو پیــدا کـرده ، دیگـه چـی کـار کنــه ... ؟!

محافظان قرآن

نخیر ایشون نویسنده قبلی پرگار نیستن / انگار زلزله اومده[قهقهه]

سـانـــی

منظورم اینه که حق نداری از معشوقه ات بپرسی که واسه من چی کار کردی ؟ چون کم کاری نکرده که بین 6 میلیارد آدم ، تو رو انتخاب کرده. خب اینم خودش 1کاره دیگه ! [نیشخند]