(دارو خانه ی پروردگار) پیاز

S A L I  J O O N


پیازشبیه سلولهای بدن میباشد. امروزه تحقیقات نشان داده است که پیاز نقش مهمی در خروج مواد زائد در بدن را داراست و باعث ریزش اشک و شستشوی لایه مخاطی چشم میگردد.

/ 0 نظر / 17 بازدید