پـــــــــ ـــــ ـرگــــــ ـــــــــــ ـــار
با پرگار چرخی به دور دنیا 
نويسندگان
لینک دوستان
پيوندهای روزانه

گذشت را می توان در مورد آدمها به کار گرفت اما باید دانست این درس از آن آدم هاست و نه کشورها !... سکوت در مقابل وحشی گری کشورهای دشمن هیچگاه درست نیست . حکیم ارد بزرگ

ادامه مطلب....................

منبع : جملات قصار


شایستگان چهره ایی گشاده دارند ، نگاهی مهربان ، دستی نوازشگر و نوایی پندآموز . حکیم ارد بزرگکوشش اولین وظیفه انسان است. گوتهکسی که به کسی حسد می ورزد، دلیل بر آن است که به برتری او اعتراف کرده است. هراس وال پولگذشت
را می توان در مورد آدمها به کار گرفت اما باید دانست این درس از آن آدم
هاست و نه کشورها !... سکوت در مقابل وحشی گری کشورهای دشمن هیچگاه درست
نیست . حکیم ارد بزرگاگر جوان را از عشق منع کنید ، چنان است که مریض را از کسالتش سرزنش دهید . دوکلوسآهنگ صدا هرچه ملایم و مطبوع باشد، سخن موثر و دلنشین تر خواهد بود. جان کایزلنامداران ماندگار آنانی اند که سرشتی نیکو و دلی سرشار از مهر دارند . حکیم ارد بزرگکسی داناست که می داند هیچ نمی داند. ضرب المثل فلسطینیقوی ترین اهرم ها، اراده است. اسمایلزشناخت
ما از درون خویش آن اندازه هست که بتوانیم انتخابی درست در بدترین زمانها
داشته باشیم باید به نتیجه گیری خود احترام بگذاریم . حکیم ارد بزرگخرد در پیکار با دیوان برنده ترین سلاح ها ااست در برابر شمشیر تیز دیو ، خرد جوش است و جان بدان روشن . حکیم بزرگمهرآنچه بار زندگی را بردوش ماسنگین تر میسازد، عموماً زیاده روی در خود زندگی است. روسورسانه های تشویشگر بدترین دشمنان سرمایه گذاری و تولید هستند . حکیم ارد بزرگحواس
وسیله ی کشف نیست بلکه فقط وسیله ی ارتباط عملی پیدا کردن با عالم خارج
است و همین طور عقل .آن همان مایه ی دانشی است که در جانوران ، غریزه و در
انسان ، عقل را به وجود می
آورد . از آن مایه ی دانش در انسان قوه ی
اشراقی به ودیعه گذاشته شده که در عموم به حال ضعف و ابهام و محو است ، ولی
ممکن است که قوت و کمال یابد تا آنجا که شخص متوجه شود که آن اصل اصیل در
او نفوذ کرده مانند آتشی که در آهن نفوذ و آنرا سرخ می کند . به عبارت دیگر
اتصال خود را با مبدا در می یابد و آنش عشق در او افروخته می شود ، هم
تزلزل خاطری که از عقل در انسان رخ کرده مبدل به اطمینان می گردد ، هم
علاقه اش از جزئیات سلب می شود . هانری برگسونجوانی صندوق در بسته ای است که فقط پیران می دانند درون آن چیست . دوکلوسروان ، همواره تشنه پرواز و بالا بردن خواسته های آدمی است ، این همان ریشه بالندگی آدمی است . حکیم ارد بزرگتنها نشان زندگی رشد کردن است . جان هنریصداقت نخستین فصل دفتر دانایی است . تامس جفرسنجشن های پیاپی میهنی نرم خویی و دوستی را در بین مردم زیاد می کند . حکیم ارد بزرگگاهی
اوقات مرگ بازی غایم موشک دارد. به این طریق که ناگهان از گوشه ای به در
آمده گریبان شخصی را که هیچ به مرگ فکر نمی کرد می گیرد و او را با خود می
برد. این است یکی از تفریحات او !!! . موریس مترلینگما هیچ
دلیلی در دست نداریم که بتوانیم وجود فهم و شعور را در سنگ و درخت و غیره
منکر بشویم و در این صورت بعید نیست دنیاهائی وجود داشته باشد که در آنها
سنگ ها و سایر جمادات مثل ما زندگی کنند و بلکه زندگی فکری آنها از ما
بالاتر باشد . موریس مترلینگایرانیان هرگاه پُشتکار داشته اند شگفتی ها آفریده اند . حکیم ارد بزرگچنان باش که به هر کس بتوانی بگویی «مثل من رفتار کن». کانتاز امروز استفاده کن و امروز را از دست مده. دیل کارنگیزندگی
میدان ادامه راه اشتباه نیست هر گاه پی به ناراستی راه خود بردیم باید به
ریشه و بن پاکی خویش باز گردیم ، نه آنکه با اشتباهی دیگر آن را ادامه دهیم
که برآیند آن ، از دست دادن همه عمر است . حکیم ارد بزرگهنر عصاره زندگی است. پل وانریمادر خوب، شاهکار طبیعت است. گرتریبدان همواره آنکه برای رسیدن به تو از همه چیزش می گذرد روزی تنهایت خواهد گذاشت، این هنجار دردناک زندگی است . حکیم ارد بزرگتقوی و خوبی می توان سعادت را خرید. زنونمطیع‌ مرد باشید; تا شما را بپرستد. کارول‌ بیکررایزنی با خردمندان ، پیروزی در پی دارد . حکیم ارد بزرگبزرگترین امید آن است که امید را به قصد کشت کتک بزنیم . جان اشتنبکمشکلی که خوب تشریح و حلاجی شده باشد نصفش حل شده است. چارلز کیترنیکاندیشه برتر در روزهای توفانی و آشوب و در همان حال خموشی و آرامش ، توانایی برتر خویش را از دست نمی دهد . حکیم ارد بزرگتنها بدان خدایی ایمان دارم که رقص بداند . فردریش نیچهخود
رایی و خودبینی ، همه کام و مراد خود طلبیدن و دیگران را نامراد و خوار و
زبون خواستن ، راه اهرمن ، و دل به بهی و نیکی سپردن راه یزدان است . حکیم
بزرگمهربا بازگویی رخدادهای بد زندگی ، خویش را نیازاریم . حکیم ارد بزرگ    برای اراضی کشورم هیچ وقت گفتگو نمی کنم بلکه آن را با قدرت فرزندان کشورم به دست می آورم . نادر شاه افشاردنیا به امید برپاست و انسان به امید زنده. علی اکبر دهخداسخت نمودن پیمان زناشویی به نام ارزش نهادن به سنت ها درست نیست . حکیم ارد بزرگمرد نیک، صدای وجدان را می شنود .ضرب المثل اسپانیاییاگر
شما دشمن دارید ، بدی او را با خوبی پاداش ندهید ، زیرا این امر موجب
شرمساری او می گردد . ولی به او وانمود کنید که او با این عمل خود برای شما
خدمتی انجام داده است . نیچهره آورد سفر در درون آدمی ، به جز خرد و پیشرفت نیست . حکیم ارد بزرگ

 

کلمات حباب آبند و اعمال قطره طلا . ضرب المثل شرقیکار ریشه های تلخ و میوه شیرین دارد. ضرب المثل آلمانیگاهی شالوده و ریشه شکست های بزرگ ، از اشتباهات بسیار ریز و کوچک سرچشمه می گیرد . حکیم ارد بزرگنگارش اندیشه ها، سرمایه آینده است. ضرب المثل اسپانیائیبه همه عشق بورز، به تعداد کمی اعتماد کن، و به هیچکس بدی نکن. شکسپیرآنکه زندگی بدون رنج و تلاش را برمی گزیند پیشاپیش مرگ خویش را نیز جشن گرفته است . حکیم ارد بزرگقوی ترین اهرم ها، اراده است. اسمایلزکوشش اولین وظیفه انسان است. گوتهزندگی مردان و زنان فرهمند ، سرشار از مهر و کمک به دیگر آدمیان است . حکیم ارد بزرگفهمیدن بهتر از دانستن است. گوستاو لوبنآن چه هستی ، باش . نیچهشادی های ملی ، بزرگداشت ها و آرامش رسانه ایی سبب ایجاد انگیزه باروری و تولید خواهد شد . حکیم ارد بزرگغیر ممکن ها را انجام دادن نوعی لذت است . والت دیسنیانسانیت نیازمند حقیقت است . بیکناگر شناخت زن و مرد نسبت به ویژگی های درونی و بیرونی یکدیگر بیشتر گردد کمتر دچار گسست می شوند . حکیم ارد بزرگصفات هر کس مربوط به محسنات و نقایص اخلاقی دوستان اوست. کارلایلمرد بزرگ دیر وعده می دهد و زود انجام میدهد . کنفوسیوسبرای ماندگاری یک گروه ، باید دلداده و از خودگذشته بود . حکیم ارد بزرگبسیاری
از مردم ، گناه نارسائیهای زندگی خود را به گردن وقایع و اتفاقات می
اندازند . در حالی که آنچه زندگانی ما را شکل می دهد، خود آن وقایع نیست،
بلکه معنایی است که به آن رویدادها می دهیم . آنتونی رابینزپول بتی است که همه او را می پرستند ولی این بت معبد ندارد . روتشیندکارآفرینی را ، یک ارزش راستین بدانیم تا تهی دستی از میان رود . حکیم ارد بزرگآدمی باید از گناه بپرهیزد ، هر چه را به خویش نمی پسندد به دوست و دشمن خود روا ندارد . حکیم بزرگمهرآن که در آموختن جهد نمی کند هرگز نباید در انجمن دانایان لب به گفتار بگشاید . حکیم بزرگمهرپیامد دانایی ، پذیرفتن بار ساماندهی دیگران است . حکیم ارد بزرگ

 

اراده از آن مرد کور نیرومندی است که بر دوش خود مرد شل بینایی را می برد تا او را رهبری کند. شوپنهاوردر کارهای دشوار نشاط بسیار وجود دارد . لویی پاستوربرای آنکه پرواز کنی ، پیکر خویش را به حال خود رها مکن . حکیم ارد بزرگدوست واقعی کسی است که دستهای تو را بگیرد ولی قلب ترا لمس کند . گابریل گارسیا مارکزخسروی بزرگتر ، بندگی بیشتر می خواهد . حکیم فردوسی خردمنداگر در بند زندگی روزمره تان شوید نمی توانید گامی بسوی بهروزی بردارد . حکیم ارد بزرگآدم تنبل عصای شیطان است .ضرب المثل ولزیانسان ها به طور کلی، چیزی جز کودکان بزرگ نیستند .ناپلئون بناپارتپیران فریبکار، آتش زندگی جوانانند . حکیم ارد بزرگآنگاه که همه نیک سخن می گویند، پلید اندیشی عین خرد است . آلفرد مارشالبشر، بر صفحه‌ی شطرنج ابدیت، چون پیاده‌ای در دست خدا و شیطان است. گوتهآنانی
که در کنار ما زندگی می کنند اما کنشی ندارند و وارستگی را در پشت کردن به
جهان می دانند گوشه نشینی می کنند و همه چیز را گذرا می دانند تکه گوشتهای
هستند که هنوز از جهان حیوانی خود به دنیای آدمیان پا نگذاشته اند . آنکه
ما را به این جهان آورد فر و خرد را مایه رشد ما قرار داد ، باید به آنان
گفت خرد و دانش را انکار کردن با خوابیدن و مردن تمیزی ندارد . حکیم ارد بزرگهر چه موانع جدی تر و سخت تر باشد , لذت تلاش و پیروزی بیشتر است . اریک باتروورتروند رشد، پیچیده و پر زحمت است و در درازای عمر ادامه دارد. اسکات پکآنکه پرسشهای پراکنده در وادی های گوناگون را همزمان می پرسد ، تنها می خواهد زمان و نیروی استاد را تباه کند . حکیم ارد بزرگدر جستجوی نور باش، نور را می‌یابی. آرنتاگر بخواهی بر عالم فرمانروا باشی باید عقل بر تو حاکم باشد . سه نه کبرای آنکه دوستیمان پا برجا بماند بهتر است همواره میانمان فاصله ایی باشد . حکیم ارد بزرگصدیق ترین ،بی توقع ترین،مفیدترین و دائمی ترین رفیق برای هر کسی کتاب است. مارک توایناگر در اولین قدم موفقیت نصیب ما می شد سعی و عمل دیگر معنی نداشت . مترلینگرشد آدمیان تنها زمانی پایدار خواهد بود که بر اساس شایستگی ها باشد . حکیم ارد بزرگموفقیت برای اشخاص کم ظرفیت مقدمه گستاخی است . ضرب المثل ایتالیاییکسی که می تواند انجام می دهد و کسی که نمی تواند به دیگران یاد می دهد . جرج برنارد شاوتنها کسانی از آرزوهای نیک جوانان واهمه دارند که بر جایگاه خویش بیمناکند . حکیم ارد بزرگ

 

آنچه سبب امنیت روح می شود ایمان است . گارودیشما همانی هستید که فکر می کنید . کلمنت استونسرآمد و الگوی این جهانی شما هر چه بزرگتر باشد سرنوشت زیباتری در برابر شماست . حکیم ارد بزرگاگر باور داشته باشی که می توانی , حتما می توانی . ناپلئون هیلوقتی جوانتر بودم همه چیز را به خاطر می‌آوردم، حالا می‌خواست اتفاق افتاده باشد یا نه! . مارک تواینکسی که گذشت و بخشش در درونش نیست تنها نام آدم را بر خود دارد . حکیم ارد بزرگیک انسان خردمند فرصتها و شانس ها را می سازد , نه اینکه در انتظار آنها بنشیند . فرانسیس بیکنتاریکی و شب، مادران تفکرند .ضرب المثل هندیاگر غرورت را گم کرده ایی به کوهستان رو ، و اگر از جنگ خسته ایی به دریا . حکیم ارد بزرگکسی که از سرنوشت خود شکایت می کند ، از کوچکی و ناچیزی روح خود شکایت کرده است. مترلینگاشتباهی در کار نیست، فقط عبرت آموزی است . آن ویلسن اسکفکسی
که هنگام انتخاب همسر ، یکه تازی می کند و سخن ریش سفیدان را به هیچ می
گیرد بارها و بارها با اشک ، رخش را خواهد شست . حکیم ارد بزرگاز مردم دور باش و تنها زندگی کن ، نه به کسی ظلم کن و نه بگذار کسی به تو ظلم کند . ابوالعلامعریاگر قرار است برای چیزی زندگی خود را خرج کنیم ، بهتر آن است که آنرا خرج لطافت یک لبخند و یا نوازشی عاشقانه کنیم . شکسپیرجهان
همواره در حال دگرگونی و رشد است نباید این پویندگی را زشت دانست ، باید
همراه بود و سهمی از این رشد را بر عهده داشت . حکیم ارد بزرگخیال هایت را کنار بگذار و نیتت را خالص کن آنوقت حقیقت در قلبت می تابد . ملا صدراخود را قربانی کنیم بهتر است تا دیگران را. گاندیدیدگاه و اندیشه تاریک ، میدان پرده پوشی (سانسور) هر روز بزرگتر می کند . حکیم ارد بزرگبرای جلب علاقه، باید اظهار علاقه مندی کرد .دیل کارنگیپرسیدم دوست بهتر است یا برادر ؟ گفت دوست برادری است که انسان مطابق میل خود انتخاب می کند . امیل فاگوآنکه پیاپی سخنتان را می برد ، دلخوش به شنیدن سخن شما نیست . حکیم ارد بزرگاز قضاوت کردن دست بکش تا آرامش را تجربه کنی. دیپاک چوپراعشق ماندگار هرگز بر جاذبه ی جسمانی میان شما و معشوق که همواره در حال تغییر است متکی نیست . باربارا دی آنجلیسمنتقدین پر حرف بجای عملگرایان کم حرف هم سخن می گویند . حکیم ارد بزرگخداوند ما را برای خودش آفریده است پس قلبمان آرام نمی گیرد مگر وقتی که به او رو یمی آوریم. سنت آگوستینکسی که از ابتدا نا بینا به دنیا آمده است معنی تاریکی را نمی فهمد زیرا هرگز روشنایی را تجربه نکرده است. خردمند بوداییرسانه تنها می تواند پژواک ندای مردم باشد نه اینکه به مردم بگوید شما چه بگویید که خوشایند ما باشد . حکیم ارد بزرگبگذار آبها ساکن شوند تا عکس ماه و ستاره ها را در وجود خود ببینی. مولاناسعادت
مثل پروانه ایست که روی برگهای گل به خواب رفته باشد . به مجرد اینکه
نزدیکش بروی بالهای خود را باز کرده و در فضا پرواز می کند . آندره توایدافکار عمومی جایگاه آدمها را مشخص می کنند نه بر تخت نشینان . حکیم ارد بزرگعمری را تلف کردم تا بفهمم فهمیدن همه چیز لازم نیست . رنه کوتیمن
با عشق به تو تنها به میعادگاهم می آیم ، اما این من ، در ظلمت کیست کنار
می آیم تا از او دوری کنم ، اما نمی توانم از او بگریزم ، او وجود کوچک خود
من است ، آقا و سرور من . حیا و شرمندگی نمی شناسد و شرمنده ام که همراه
با او به درگاه تو آمده ام . رابیندرانات تاگورسکوت بهترین تحقیر است. برنارد شاوسربازان تنها نگاهبان مردم امروز کشور خویش نیستند آنها دستاوردهای پیشینیان و سرمایه آیندگان را نیز پاس می دارند . حکیم ارد بزرگخود را فدا کنیم بهتر است تا دیگران را نابود کنیم. گاندییک خانواده خوشحال چیزی جز یک بهشت زود رس نیست. برنارد شاوبا احساس می شود پند و اندرز داد اما سامان دهی به کشور نیاز به هنجار و چهارچوبی توانمند دارد . حکیم ارد بزرگفرمانرویانی که گوش به فرمان مردم دارند در زندگی جز رامش و آوای نوش نخواهند شنید . حکیم فردوسی خردمنداگر سخن چون نقره است، خاموشی چون زر پربهاست. لقمانتجربه ها درسهای خویش را به هزار رنگ و گونه پدیدار ساخته و یاور ما می گردند . حکیم ارد بزرگنگذاریم تقویم وساعت ، این حقیقت را یادمان ببرد که لحظه لحظه زندگی ، یک معجزه است و در پس آن ، حقیقتی . اج - جی - ولزبیشتر مردم دعا نمی کنند فقط التماس می کنند. برنارد شاومردانی که بیشتر از جایگاه و هنجار زنان پشتیبانی می کنند خود بیشتر از دیگران به نهاد زن می تازند . حکیم ارد بزرگبه تجربه آموختم که انسانها هرگز از تجربه چیزی نمی آموزند. برنارد شاوبهترین سیاست صداقت است. سروانتساگر
دیگران را با زیباترین منشها و صفات بخوانیم چیزی از ارزش ما نمی کاهد
بلکه او را دلگرم ساخته ایم آنگونه باشد که ما می گوییم . حکیم ارد بزرگبرکت عمر را در روشنایی چشم و فرح دل را در مشاهده نیکوان دانید . عبید زاکانیزندگی یعنی جستجوی دائم . لامارتیناندیشه و انگاره ای که نتواند آینده ای زیبا را مژده دهد ناتوان و بیمار است . حکیم ارد بزرگتنهایی در بهشت هم ارزشی ندارد . برنارد دوسن پیرهرگاه بتوانم بعد از هر شکست لبخند بزنم شجاع خواهم بود. ناپلئون بناپارتشورشهای آدمیان ، با بسامدهای پر توان کیهانی خیلی زود به سامانه درست خویش باز می گردد . حکیم ارد بزرگبرای انسان تیره بخت، مرگ تخفیف در مجازات زندان زندگی است . الکساندر چیسطبیعت هنر خداوند است. دانتهبرای کسب گنج سکوت ، بارگاه دانش ات را بزرگتر بساز . حکیم ارد بزرگاز دیروز بیاموز. برای امروز زندگی کنو امید به فردا داشته باش. آلبرت انیشتنرقابت تا زمانی پسندیده است که کار به حسادت نکشد. دکارتآنگاه که سنگ خویشتن را به سینه می زنید نباید امید داشته باشید همگان فرمانبردار شما باشند . حکیم ارد بزرگزمان استادبزرگی است که بسیاری ازمشکلات را حل می کند. کرنیثروتمند واقعی کسد است که بخششی داشته باشد. کسی که از این عمل امتناع کند مسکینی بیش نیست. سوجیننخستین کسی که در برابرش باید کُرنش کنی خویشتن خویش است . حکیم ارد بزرگابلیس مانند نیکخواهان پیش می آید ، ابتدا عهد و پیمان می گیرد ، سپس راز می گوید . حکیم فردوسی خردمنددوستت دارم ؛ نه به خاطر شخصیت تو ؛ بلکه به خاطر شخصیتی که در هنگام با تو بودن پیدا می کنم . گابریل گارسیا مارکزبردباری بهترین سپر در روزهای سخت و ناپایداریست . حکیم ارد بزرگبیشترین تأثیر افراد خوب زمانى احساس مى شود که از میان ما رفته باشند. امرسوندر تصور من زندگی مانند نقطه ای روشن در تاریکی ست . شل استاهدارایی زیاد برای یک جوان می تواند ابزار سرگردانی باشد . حکیم ارد بزرگهیچ کس به خرد غایى نرسد، مگر آن را در خود جست وجو کند. اینشتینمسلم
است که در زندگی بسیار ساده تر است که انسان به داخل شهر رفته در رستورانی
ساکت وآرام به آسوده گی بنشیندونوشیدنی خود را بآرامی بنوشد در زمانیکه
اساس زندگی بر پایهء تلاش جهد وسازنده بنا شده است!!! . آریلد نیگوستبزرگترین کارخانه نابودی توانمندیها ، آیین آموزشی نادرست است. حکیم ارد بزرگمن
فکر میکنم هیچ احساسی رهائی و آزادی بیشتری را به کسی نخواهد داد وقتی که
جرأت کنی در زندگی بمانند یک اتومبیل مجدد بچرخی و دور بزنی!!! . ماریه
بونه ویسمن احساس میکنم همواره بدنبال چیزی هستم که هرگز نخواهم یافت!!! . أوله نوئرردیوان سالاران واپسگرا بر این باورند که همنوایی با مردم کوچه و بازار ، بسیار بهتر از همنوایی با خردمندان است !  حکیم ارد بزرگاگر شغلی داری که هیچ سختی در آن نیست پس بدان که اصلاً شغل نداری. ماکلوم اس فوربسبسیاری
افراد زمان زیادی را صرف می کنند تا زندگی خود را بسازند بی آنکه بدانند
در این جستجو هرلحظه در حال زندگی کردن هستند!!! . پئر بُورتنبرای آنکه به فرودستی گرفتار نشویی ، دست گیر آدمیان شو . حکیم ارد بزرگبرای من سفر مانند مجازاتی ست که بخود می دهم در زمانی که زندگی در نگاهم بسیار آزار دهنده و تلخ می شود!!! . برگلیوت هوبک هافپول در تمامی دنیا مانند یک بیماری ویروسی است که مردم دنیا نمی توانند از شر آن خلاص شوند!!! . جورج آپنسپیش نیاز دلیر بودن بدنی ورزیده نیست ، گاهی آدمهای سبکبار، پشت کوهستان را هم به خاک مالیده اند . حکیم ارد بزرگرابطه من با پول ، این گونه است که من هرگز اهمیتی به آن نمی دهم . اینگوارد آمبیورسنسعی نکنیم بهتر یا بدتر از دیگران باشیم، بکوشیم نسبت به خودمان بهترین باشیم. مارکوس گداویرآدم مادیگرا ، جاده های احساسش کم رفت و آمد است . حکیم ارد بزرگبیشتر بدبختی های ما قابل تحمل تر از تفسیرهایی است که دوستانمان درباره آنها می کنند . کولتونبرای من بزرگترین مسئله دو جانبه در زندگی این است که عاشق کسی باشم که عاشقانه دوستم دارد! . ماریا مُراستُودنمی توان امید داشت ، آدم های کوچک رازهای بزرگ را نگاه دارند. حکیم ارد بزرگداشتن یا بدست آوردن کسی آنقدر ها مهم نیست آنچه مهم است این است که عاشقانه یکدیگر را دوست داشته باشند ! . اوآ سی دبرِرگمن فکر میکنم همه زندگی رویائی ست از عشق! . أوله پاسهبا فریب شاید بتوان چیزی بدست آورد اما در نهایت همان دستاورد مایه تباهی خواهد بود . حکیم ارد بزرگمن میدانم که من زیباترین عشق خود را در یک کتابخانه ملاقات خواهم کرد! . هاوارد سیلتهجز مرگ را ، هیچ کسی از مادر نزاد . حکیم فردوسی خردمندسرچشمه خوار نمودن دیگران ، بی شرمی و بی ادبی ست . حکیم ارد بزرگدر میان ملکات ذهنی ، حافظه بیش از همه می شکفد و پیش از همه می میرد . کولتونآدم
های حقیر،انسانهای والا را دیوانه میپندارند. چرا که این انسانها سرشت
نامعقول تری داشته و به سمت چیزهای استثنائی جذب میشوند:چیزهایی که هیچ
جذابیتی برای بسیاری از مردم ندارند . فردریش نیچههیچ کس و هیچ چیز نمی تواند از پویندگی ما جلوگیری کند . حکیم ارد بزرگهرکسی درس مخصوص به خود را می گیرد. ما می توانیم به سه طریق واکنش نشان دهیم
زندگی
من مجموعه ای از درسهایی است که به آن نیاز دارم، درسهایی با نظم و ترتیب
تمام در زندگی ام روی می دهد.( این سالمترین برخورد است و حد اکثر آرامش
ذهن را تامین می کند.)
زندگی یک مسابقه بخت آزمایی است اما من از هر
اتفاقی که در زندگی روی می دهد نهایت استفاده را می برم (این دومین انتخاب
خوب است و کیفیت متوسطی را به زندگی می بخشد)
چرا همیشه همه بلاها سر من می آید؟ (این طرز برخورد نهایت ناکامی و بدبختی را تضمین می کند)
ما در زندگی مرتبا با درسهای تازه ای روبرو می شویم و تا زمانی که درسی را یاد نگیریم مجبور به گذراندن دوباره آن هستیم. آندرو متیوزدر زندگی هیج چیز مهم تر از این نیست که با قلب خود در صلح باشی. نینا کارین مونسنشایستگان بردبارند و امیدوار . حکیم ارد بزرگتاریخ تکرار بى پایان خطاهاى زندگى است. لورنس دورلسرانجام کشف شد که صاحب بیمارترین افکار و خشن ترین قلبها مردانی هستند که زود به زود عاشق می شوند. روسکینچه زیبایند آنانی که همیشه لبخندی برلب دارند . حکیم ارد بزرگگوش شنونده همیشه در جست و جوی سخن خردمندانه و حکیمانه است . حکیم فردوسی خردمندسربر گریبان فرو بر، از دل خویش بپرس آنچه را که مى داند. شکسپیربدگویان را تنها بگذارید تا درون مایه چرکین آنها شما را نابود نسازد . حکیم ارد بزرگدانش
اقتصادی چیز شیرینی است اما برای اقتصادانان در این معقوله هیچ دینامیت
هیجان یا کششی در آن پیدا نمی شود بخصوص در مقابل آنانی که بدنبال رویا و
آرزوهای بزرگ می روند و سعی می کنند آنرا انجام داده و کنترل کنند!!! .
فرانس ویدربئرگمن هرگز اجازه نخواهم داد پول مانع کاری شود که می خواهم انجام دهم!!! . کارستن ایس شنهر آن می تواند آغازی دوباره در زندگی ما باشد ، پس هیچگاه پایانی پیش روی ما نیست . حکیم ارد بزرگدر کار یک سیاستمدار عشق بایدنقطه یا نشانه هر هدف باشد!!! . رئول استیناین
کمکی نیست که تو مداوم کاری را انجام دهی که از عهده ء آن بر میائی مهم
این است کاری را بتوانی انجام دهی که تاکنون نمی توانستی و یاد نگرفته
بودی!!! . بیانجار هُوُففریاد سیمای آغازین هر شورش و رستاخیزیست ، پژواک آن آینده را می سازد . حکیم ارد بزرگایمان و باور ما در ابتدای هر مسئولیت دشواری تنها عاملی است که موفقیت نهایی مان را تضمین می کند.
وقتی انتظار بهترین پیشامد را دارید نیروی مغناطیسی از مغزتان خارج می شود که بهترین ها را جذب می کند .
اگر
انتظار بدترینها را داشته باشید از مغز قدرت دافعه ا ی رها می کنید که سبب
می شود بهترینها از شما بگریزد حیرت انگیز است . ویلیام جییمز

[ ۱۳٩٢/۳/۱٥ ] [ ۱٠:٥٩ ‎ب.ظ ] [ MryM ] [ نظرات () ]
.: Weblog Themes By themzha :.

درباره وبلاگ

موضوعات وب
امکانات وب
0 1 2در اين وبلاگ
در كل اينترنت
3 4 چاپ این صفحه 5 6 تماس با ما 7

برای نمایش تصاویر گالری كلیك كنید


دریافت كد گالری عكس در وب

ஜ ㋡ ღ¸.•*` `*•.¸ ღ ㋡ ஜ 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12

كد موسکد کج شدن تصاوير